Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Trzebcz Szlachecki

Ogłoszenia parafialne na IV niedzielę Wielkiego Postu

Sobota, 18 Grudnia 2021 r.

Kolęda 2022

Sobota, 11 Września 2021 r.

WIZYTACJA KANONICZNA - PLAN

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ
W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP
W TRZEBCZU SZLACHECKIM
24.09.2021 (piątek)


10:00 Wprowadzenie i powitanie Księdza Biskupa
Msza Święta Trzebcz
Procesja na cmentarzu w 4 zatrzymaniami (groby księży, środek, groby dzieci, tablica pomordowanych)

12:00 Wyjazd do 2 chorych
Podpisanie ksiąg
13:00 Obiad z sołtysami

15:00 Rozpoczęcie Nabożeństwa. Adoracja. Trzebcz. Na koniec możliwość przystąpienia do Komunii Świętej

16:30 Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym i małych dzieci

17:00 Spotkanie z Radą parafialną

17:30 Spotkanie ministrantów z Księdzem Sekretarzem w Trzebczyku

18:30 Msza z bierzmowaniem w Trzebczyku i pożegnanie

20:00 Kolacja z kapłanami z dekanatu


Piątek, 27 Sierpnia 2021 r.

Adoracja

Piątek, 20 Sierpnia 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Od dnia 1 kwietnia 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się.
Zapraszamy w następną niedzielę, 29 sierpnia w godzinach 11.00-13.00 do świetlicy wiejskiej w Bajerzu do mobilnego punktu spisowego. Prosimy zabrać ze sobą PESEL osób, które mają być spisane.
Aby uzyskać więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań zapraszamy do Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Od dnia 1 kwietnia 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się.
Zapraszamy w środę, 25 sierpnia w godzinach 15.00-17.00 do świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim do mobilnego punktu spisowego. Prosimy zabrać ze sobą PESEL osób, które mają być spisane.
Aby uzyskać więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań zapraszamy do Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.

Sobota, 03 Lipca 2021 r.

Bractwo św. Izydora - pierwsze spotkanie 7.07.2021

Bractwo św. Izydora
1/ Na mocy dekretu J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa toruńskiego, w dniu 13 maja 2011 r. zostało powołane Bractwo św. Izydora w diecezji toruńskiej.
2/ Statut
Bractwo św. Izydora to wspólnota religijna zrzeszająca osoby świeckie i duchowne,  działająca na terenie diecezji toruńskiej i ściśle działająca we współpracy z hierarchią kościelną diecezji.
Bractwo św. Izydora w diecezji działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.   
Cele:
- pogłębianie religijnego życia rolników, mieszkańców wsi i członków Bractwa,
- wzajemna pomoc wśród braci rolniczej,
- prowadzenie działalności religijnej,
- prowadzenie działalności społecznej
 
Zadania:
- szerzenie kultu św. Izydora Oracza, patrona rolników,
- propagowanie wartości, którymi żył św. Izydor: praca, modlitwa, kult Matki Bożej i pomoc
   bliźniemu,
- upowszechnianie wiedzy o św. Izydorze,
- upowszechnianie fo rm gospodarowania w sposób nieszkodzący drugiemu człowieko wi i środowisku,  
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wsi i małych miast,
- kultywowanie tradycji ludowych, narodowych, religijnych,
- rozwój świadomości narodowej i kulturowej,
- działania   na rzecz integracji mieszkańców wsi i małych miast, rozwijania kontaktów
   i współpracy między społecznościami,
 
Sposoby realizacji:
- codzienna modlitwa członka Bractwa w intencji diecezji i rolników,
- uczestniczenie w spotkaniach rejonowych i diecezjalnych Bractwa,
- współorganizowanie patronalnego święta ku czci św. Izydora,
- opieka nad obrazami, relikwiami i miejscami związanymi ze św. Izydorem w diecezji
- uczestniczenie w  nabożeństwach ku czci św. Izydora
- organizowanie nabożeństw związanych z pracą rolniczą w ciągu roku: święcenie pól
   (25 kwietnia – św. Marka), dni krzyżowe, święcenie ziół (15 sierpnia – Matki Boskiej
    Zielnej), dziękczynienie za plony, święcenie ziarna itp.
- kultywowanie tradycji rolniczych związanych ze świętami religijnymi, m.in. Bożym Ciałem,
   Zesłaniem Ducha Świętego,
- organizowanie pogadanek, referatów, odczytów,
- organizowanie  konkursów (szczególnie wśród dzieci i młodzieży),
- organizowanie wystaw,
- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i za granicą oraz
   samorządami, które w statutach stawiają sobie podobne cele,
- prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism, książek, broszur
   o tematyce z zakresu działania Bractwa.
Zrzeszanie:
- przynależność jest dobrowolna
- do Bractwa może należeć osoba świecka i duchowna, która akceptuje jego cele i wyraża wolę działania w Bractwie
- członkowie Bractwa zapisani są w księdze brackiej.
Odpusty:
15 maja, we wspomnienie liturgiczne św. Izydora Oracza z Madrytu
Wewnętrzna organizacja Bractwa:
- władze wyłaniane poprzez powszechny wybór na 2-letnią kadencję:
          -/  moderator (osoba duchowna),
          -/ kapituła: prezes,  wiceprezes, sekretarz
- pełnione funkcje są dobrowolne, bezpłatne i nie są źródłem innych korzyści majątkowych
Sprawozdania:

Sprawozdania roczne z działalności Bractwa św. Izydora są składane w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

Wszystkie aktualności

Msze Święte

NIEDZIELA
8:00, 10:00 (Trzebczyk), 12:00
 
DNI POWSZEDNIE
16:00 (w okresie zimowym),
17:00 (w okresie letnim)
 
TRZEBCZYK - piątki
17:00 (w okresie zimowym),
18:00 (w okresie letnim)

Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszechnie
od 15:00 (czas zimowy)
od 16:00 (czas letni)

Spowiedź

15 minut przed każdą Mszą