Gotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebczu Szlacheckim został wzniesiony na początku XIV w. 
Kamienno - ceglany , jednonawowy z prosto zamkniętym starszym od nawy prezbiterium.
Na początku XIX w. zyskał drewnianą nadbudowę wieży.
Najstarsze zabytki w kościele to: granitowa kropielnica z czasów budowy, ołtarz główny z początku XVIII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1571 r. 
Miejscowość leży 17 km na południe od Chełmna , 28 km na płn. od Torunia .